Bezolejové a plynotěsné kompresory SOG (0.5 - 2.2 kW)

SOG kompresory se používají pro jednostupňové a vícestupňové stlačování plynů jako jsou helium, SF6, kyslík a dusík.

Mají elektrický motor v plynové části. Napětí je dodáváno do elektrického motoru skrze plynotěsné připojení v klikové skříni. Tento hermeticky utěsněný a kompletně odolný systém řízení byl prvně zkonstruován společností Haug Kompressoren u typů SOG v roce 1990 a může být použitý při tlaku sání až do 20bar.

Dále existuje vestavná varianta typu SOG pro OEM aplikace, bez potrubí a přídavného příslušenství pro zabudování kompresoru do technologie.

Modulární typ SOG kompresorů umožňuje individuální a úsporné aplikace v provozu podle požadavků zákazníka.

SOG kompresory nemohou být použité pro aplikace v potenciálně explozivním prostředí, což znamená v souladu s nařízením Atex.


Galerie