Bezolejové a plynotěsné kompresory TEG (2.0 - 7.5 kW)

TEG kompresory se používají pro stlačování plynů.

TEG kompresory s magnetickou spojkou zajišťují permanentní plynotěsnou kompresi bez úniku plynu. Tento hermeticky utěsněný a kompletně odolný systém řízení byl prvně použitý u pístových kompresorů v roce 1989 a u typů TEG může být použitý při tlaku sání až do 16bar.

Koncept modulárních TEG kompresorů umožňuje vysoce individuální a úsporné adaptace kompresorů podle požadavků zákazníka. To umožňuje technicky, obchodně a energeticky optimální řešení.

Galerie