Bezolejové a plynotěsné kompresory TOG (7.5 - 30 kW)

TOG kompresory se používají od roku 1973 pro stlačování plynů a vzduchu. Jedná se o velmi vyspělý kompresorový koncept, který se už desítky let pravidelně zdokonaluje a vyvíjí. Momentálně existuje bezpočet variant pro různé aplikace.

TOG kompresory s magnetickou spojkou zajišťují permanentní plynotěsnou kompresi bez úniku plynu. Tento hermeticky utěsněný a kompletně odolný systém řízení byl prvně použitý u pístových kompresorů v roce 1989 a u typů TOG může být použitý při tlaku sání až do 16bar.  

TOG kompresory s hřídelovým těsněním (TOD série) dosahují plynotěsnosti 0,01 mbar l/s za použití nových těsnících systémů. Tato konstrukce nabízí ekonomické alternativy pro stlačený plyn s přítomností atmosférického tlaku.

Koncept modulárních TOG kompresorů umožňuje vysoce individuální a úsporné adaptace kompresorů podle požadavků zákazníka. To umožňuje technicky, obchodně a energeticky optimální řešení.


Galerie