Bezolejové a plynotěsné kompresory TUG (3.0 - 4.0 kW)

TUG kompresory se používají pro jednostupňové a vícestupňové stlačování plynů jako jsou helium, SF6, kyslík a dusík, zemní plyn a vzduch.

Mají elektrický motor v plynové části. Napětí je dodáváno do elektrického motoru skrze plynotěsné připojení v klikové skříni. Tento hermeticky utěsněný a kompletně odolný systém řízení byl prvně zkonstruován společností Haug Kompressoren u typů SOG v roce 1990 a může být použitý při tlaku sání až do 20bar.

S použitím speciálních měřidel mohou být kompresory TUG použity pro suché a explozivní plyny jako je zemní plyn.

Dále mohou být používány pro SF6 plyn a jako kompaktní varianta pro OEM aplikace. S vestavěným chladičem na elektrickém motoru a s minimálním potrubím a příslušenstvím pro snadné zabudování do OEM systémů. 

Koncept modulárních TUG kompresorů umožňuje vysoce individuální a úsporné adaptace kompresorů podle požadavků zákazníka. To umožňuje technicky, obchodně a energeticky optimální řešení.


Galerie