Řezací čerpadla CRI-MAN

Čerpadla CRI-MAN na principu odstředivé síly s řezacím ústrojím na sání pro drcení a přepravování média.

Ponorná míchadla CRI-MAN

Míchadla CRI-MAN mají na hřídeli od motoru nasazenou vrtuli, která má za účinek rozmíchat médium, ve kterém je toto míchadlo ponořeno.

Dodávané varianty
•do prostředí bez nebezpečí výbuchu
•do prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX certifikace

Axiální Ventilátory SAVIO

U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Lze je rozdělit na rovnotlaké (vzdušnina získává pouze vyšší rychlost) a přetlakové (statický tlak za oběžným kolem je vyšší než před kolem). Mezi rovnotlaké axiální ventilátory patří jak běžné pokojové ventilátory, tak i podstropní ventilátory ("vrtule"), které zajišťují pouze pohyb vzduchu v místnosti.

Dodávané varianty
•do prostředí bez nebezpečí výbuchu
•do prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX certifikace

Radiální ventilátory MEIDINGER

Radiální ventilátory mají oběžné kolo, sací a výtlačná hrdla a spirální skříň, zajišťující přeměnu kinetické energie vzdušniny, udělené jí lopatkami oběžného kola na energii tlakovou. Podle tvaru lopatek oběžného kola se radiální ventilátory dělí ventilátory s dopředně zahnutými lopatkami, zpět zahnutými lopatkami a radiálně zakončenými lopatkami.

Dodávané varianty
•do prostředí bez nebezpečí výbuchu
•do prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX certifikace

Bokosací dmychadla FPZ

Srdcem dmychadla je oběhové kolo s pevnými lopatkami, které se otáčí bez dotyku statoru. Plynné médium, které proudí do sacího kanálu je nasměrováno centrifugální silou a okamžitě vytváří tlak díky tvaru oběhového kola a jeho lopatek. V takovém případě plynné médium získává novou sílu (akceleraci) a zaujme trajektorii s progresivním vzestupem.

Dodávané varianty
•do prostředí bez nebezpečí výbuchu
•do prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX certifikace

Lineární pístová dmychadla NITTO KOHKI

Dmychadla Nitto Kohki fungují na principu lineárního pístu, který je usazen mezi dvěma cívkami. Přes píst se plynné médium nasává a tlačí ven z dmychadla.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace