Radiální ventilátory mají oběžné kolo, sací a výtlačná hrdla a spirální skříň, zajišťující přeměnu kinetické energie vzdušniny, udělené jí lopatkami oběžného kola na energii tlakovou. Podle tvaru lopatek oběžného kola se radiální ventilátory dělí ventilátory s dopředně zahnutými lopatkami, zpět zahnutými lopatkami a radiálně zakončenými lopatkami.

Dodávané varianty
•do prostředí bez nebezpečí výbuchu
•do prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX certifikace


Galerie