Řídící síla Bimor čerpadla se skládá ze dvou paralelních piezoelektrických destiček. Jejich povaha umožňuje rozpínání nebo stahování závisející na směru napětí. Proto pokud je aplikován střídavý proud, jedna destička se napne a smrští zatímco druhá se smrští a poté napne, působením bimorfního ohybu. Opakující se akcí vzniká pohyb pumpy.


Galerie