Kompresory Haug Kompressoren jsou převážně určené ke zpracování a stlačení všech dostupných nebezpečných plynů a to i do vysokých hodnot tlaku - 200 bar.

Jedná se o bezmazé, bezolejové kompresory dodávané samostatně i jako celé kompresorové stanice včetně ovládacích rozvaděčů. Také do prostředí s nebezpečím výbuchu - ATEX certifikace.


Galerie