Vakuové stanice BGS jsou určené pro výrobu vakua v nemocnicích, zdravotnických zařízeních apod. Mohou být vertikální a horizontální. Stanice obsahují dvě nebo tři vakuové pumpy, kompletní zásobník s kondenzačním výtlačným systémem a dva antibakteriální filtry. Stanice jsou ovládány elektrickým systémem, který uvádí do provozu vývěvy (1-3) podle potřeby. Pravidelně střídá jednotlivé vývěvy a předává obsluze informace o technickém stavu jednotky.