Ejektory vysávají plyny nebo páry s pomocí kinetické energie vzniklé z pohybu kapaliny uvnitř vývěvy.

Používají se, aby zvýšily vakuum u vodokružných vývěv, a zabraňují kavitaci vývěvy, i když je sání ejektoru uzavřené, zajišťují jeho celistvost a odolnost při použití.

Ejektory nemají žádné pohybující se části. Obsahují hlavní část – tělo, pohybující se příruby (s otočným kusem) a difuzér. Jsou obvykle instalovány na sání vývěvy, nevyžadují údržbu a pracují s atmosférickým tlakem, bez spotřeby energie.