RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY

Radiální ventilátory mohou dosáhnout většího zvýšení tlaku než axiální ventilátory a hladina hluku je obvykle nižší. Ke zlepšení účinnosti se používá spirálové pouzdro. Hnací motor je vždy mimo proud plynu, zvláště výhodný pro agresivní, výbušná nebo prašná média.

V závislosti na konstrukci oběžného kola může být charakteristická křivka vytvořena relativně plochá a tím se stává relativně tolerantní vůči kolísajícím tlakovým ztrátám.

S ohledem na pohon se obecně rozlišuje:

Přímý pohon: oběžné kolo sedí přímo na hřídeli motoru.

Pohon řemenem: rychlost oběžného kola se překládá přes řemenový pohon.

Pohon spojky: oběžné kolo má vlastní ložisko, ale je poháněno přímo.

K dispozici je celá řada návrhů a vzorů.

Také do prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX certifikace.

 

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

 

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Lze je rozdělit na rovnotlaké (vzdušnina získává pouze vyšší rychlost) a přetlakové (statický tlak za oběžným kolem je vyšší než před kolem). Mezi rovnotlaké axiální ventilátory patří jak běžné pokojové ventilátory, tak i podstropní ventilátory („vrtule“), které zajišťují pouze pohyb vzduchu v místnosti.

Také do prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX certifikace.

Kontaktujte nás