BOKOSACÍ VÝVĚVY

Bokosací vývěvy

Bokosací vývěvy se používají v mnoha různých oblastech průmyslu, zejména ve strojírenském, potravinářském, farmaceutickém, textilním nebo leteckém průmyslu. Dále v ekologických oblastech, čistírenství a provzdušňování.

Srdce vývěvy je oběhové kolo s pevnými lopatkami, které se otáčejí bez dotyku statoru. Plynné médium, které proudí do sacího kanálu je nasměrováno centrifugální silou a okamžitě vytváří vakuum díky tvaru oběhového kola a jeho lopatek. V takovém případě plynné medium získává novou sílu ( akceleraci ) a zaujme trajektorii s progresivním vzestupem.

Výhody vývěv:

- kompaktní provedení
- jednoduché navržení
- minimální náklady na údržbu
- modulární systém
- bezolejové provedení

Tyto vývěvy Vám můžeme také nabídnout v provedení ATEX, které může být použito do prostoru s nebezpečím výbuchu.

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

 

SUCHOBĚŽNÉ VÝVĚVY

Suchoběžné vývěvy

Tento typ vývěv se řadí mezi rotační bezolejové vývěvy. Jsou chlazené vzduchem a používají se jak v přerušovaném, tak v trvalém provozu. Pracují na podobném principu jako rotační olejové vývěvy, ale fungují zcela bez maziva. Namísto kompozitových lamel těsněných olejem se v tomhle typu vývěv používají grafitové lamely. Další typy bezolejových vývěv jsou vývěvy zobákové a šroubové. 

Princip fungování suchoběžné vývěvy:

Vzduch, který je nasán prvně prochází přes integrovaný sací filtr. Excentricky uložený rotor se otáčí ve válci. Grafitové lamely se pohybují ve štěrbinách rotoru a odstředivou silou jsou tlačeny směrem ke statoru. Otěrem lamel o stator se snižuje tření a vývěva se těsní. Vytažená lamela se zapříčiní o uzavření prostoru mezi rotorem a statorem. Objem tohoto prostoru se v čase díky otáčení rotoru mění a tak dochází k nasávání, kompresi a výfuku.

 Výhody grafitových vývěv:

-  provoz absolutně bez oleje

-  nízká četnost údržby

-  vývěvy lze použít jako kompresory pro vakuotlaké aplikace

 Parametry suchoběžných vývěv: 

-  čerpací rychlost: od 3 m3 ∙ h −1 do 500 m3 ∙ h −1 

-  výkon motoru: od 0,1 kW do 15 kW

-  max. vakuum: 100 mbar

 V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

OLEJOVÉ VÝVĚVY

OLEJOVÉ VÝVĚVY

Rotační olejové vývěvy jsou nejvíc rozšířeným typem vývěv. Používají se v přerušovaném a taky v trvalém provozu. Moderní jednostupňové rotační olejové vývěvy mají integrovaný odlučovač olejové mlhy, který odstraňuje olej z vyfukovaného vzduchu, olej je následně vývěvou znovu použit.

 Princip fungování rotační olejové vývěvy:

 Excentricky uložený rotor ve válci je rozdělen lamelami na komory. Díky otáčení rotoru se zmenšuje objem komor mezi lamelami a dochází ke kompresi. Lamely se nachází ve drážkách rotoru a od statoru jsou těsněny olejem.

Výhody rotačních olejových vývěv:

 odolná konstrukce

- energeticky úsporné

-vakuum vhodné pro většinu aplikací

Parametry olejových vývěv:

 - výkon motoru: od 0,1 kW do 30 kW

-max. vakuum: 0,1 mbar

Pro plnění rotačních vývěv můžeme použít středně těžkých turbínových, kompresorových nebo motorových olejů. Olej by neměl obsahovat mnoho prachových částic, nesmí tvořit emulzi s vodou a musí být odolný proti kyslíku. Důležitým požadavkem na olej je, aby dobře tvořil tenkou vrstvu.

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

ZUBOVÉ A ŠROUBOVÉ VÝVĚVY

ŠROUBOVÉ VÝVĚVY

Šroubové vývěvy se používají tam, kde se jiné vývěvy použít nedají. Jsou ideální pro chemický a farmaceutický průmysl a pracují bez oleje. Vývěvy můžou pracovat dokonce v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu, nebo mohou čerpat výbušné plyny. Obvykle jsou chlazené vodou. Díly, které přichází do kontaktu s médiem, se mohou povrchově upravovat, aby odolávaly chemikáliím.

 Princip fungování šroubové vývěvy:

 Uvnitř vývěvy se nacházejí dva šroubové rotory, které se otáčejí uvnitř válce. Pohyb je zajišťován velmi přesným převodovým ústrojím. Plyn je nasáván do prostoru mezi válcem a šroubem a potom je dopravován k výtlaku.

Výhody šroubových vývěv

- jsou suchoběžné

-mezi rotory a statorem není kontakt

-vysoké vakuum v jednostupňové vývěvě

-protikorozní povrchové úpravy

-téměř bezúdržbové

- možnost regulace frekvenčním měničem

 

Parametry šroubových vývěv:

-výkon motoru: od 3,5 kW do 55 kW

-max. vakuum: 0,05 mbar

-ATEX vnější: zóna 1 nebo 2

-ATEX vnitřní: zóna 0 nebo 1 nebo 2

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY

VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY

Vodokružné vývěvy pracují na vodokružném principu. Vývěva se skládá z válcovitého pouzdra, ve kterém se otáčí rotor s pevnými lopatkami. Rotace rotoru vytvoří centrifugální silou vakuum pomocí servisní kapaliny. Komprese mezi lopatkami vtahuje plyn přes trysku do příslušné komory a vytlačuje plyn z vývěvy. Během provozu pumpy musí být dodáno dostatečné množství servisní kapaliny, aby vývěva pracovala v požadovaném výkonu podtlaku a zároveň aby kapalina odstranila teplo absorbované vývěvou z důvodu izotepelné komprese.

Vodokružné vývěvy se používají v těch nejnáročnějších aplikacích. Jsou to nejvíc odolné průmyslové vývěvy vůči nasání nečistot. Mohou čerpat i výbušné plyny nebo být nasazeny v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). Vývěvy jsou chlazené protékající vodou.  


Výhody vodokružných vývěv:

Jsou zejména používány tam, kde je možné nasávaným plynem nasát do servisního okruhu vodu nebo jiný kondenzát a v případech kdy vzniká potřeba vysokého a trvalého vakua.

Výhody vodokružných vývěv: 

vysoce odolné vůči nečistotám

robustní a odolné

bez potřeby servisu po mnoho let

možnost celonerezového provedení

možnost ATEX

 

Parametry vodokružných vývěv:

 výkon motoru: od 0,75 kW do 680 kW

 

max. vakuum: 33 mbar

 Tyto dmychadla Vám můžeme také nabídnout v provedení ATEX, které může být použito do prostoru s nebezpečím výbuchu.

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

 

LINEÁRNÍ PÍSTOVÉ A MEMBRÁNOVÉ VÝVĚVY

Lineární pístové vývěvy

Použití vývěv:

- Lineární pístové vývěvy se využívají pro zdravotnické, laboratorní a průmyslové účely.

Výhody vývěv:

- jsou kompaktní a lehké
- snadná a minimální údržba
- dlouhá životnost
- jednoduchá instalace
- čistý bezolejový provoz
- velmi nízká hladina hlučnosti
- nízká spotřeba elektrické energie

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

 

ROOTSOVY VÝVĚVY

Rootsovy vývěvy mají dvě speciálně tvarované rotační písty. Osy rotací pístů jsou rovnoběžné a speciální cykloidní tvar jejich průřezu zajišťuje, že se vzájemně doplňují v každé poloze. Písty jsou navzájem spojeny převodem umožňující jejich rotaci v oválném tělese vývěvy v opačných směrech.

Rootsova vývěva je ideální pro vytváření velkého průtoku při přetlaku do +1bar nebo podtlaku -0,8bar.

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

DEPRESORY

Olejové vstřikovací mazací lamelové kompresory a elektropresory jsou speciálně konstruované pro plnění odstředivých čerpadel.

Používá se především ve stavebnictví.
 

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

Kontaktujte nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace