Vývěvy jsou rotační stroje s oběhovým kolem, lineárním pístem, excentricky rotujícím rotorem a výsuvnými lopatkami a zubovými rotory. Pohon těchto jednotek je přes klínové řemeny nebo spojku a za pomocí elektromotoru nebo hydromotorů.

Do této skupiny patří:

BOKOSACÍ VÝVĚVY

VÝVĚVY S BOČNÍM KANÁLEM

Vývěvy s bočním kanálem se používají v mnoha různých oblastech průmyslu, zejména ve strojírenském, potravinářském, farmaceutickém, textilním nebo leteckém průmyslu. Dále v ekologických oblastech, čistírenství a provzdušňování.

Centrem vývěvy je oběhové kolo s pevnými lopatkami, které se otáčejí bez dotyku statoru. Plynné médium, které proudí do sacího kanálu je nasměrováno centrifugální silou a okamžitě vytváří vakuum díky tvaru oběhového kola a jeho lopatek. V takovém případě plynné medium vytváří sílu ( akceleraci ). 

Výhody vývěv:

- kompaktní provedení
- jednoduché navržení
- minimální náklady na údržbu
- modulární systém
- bezolejové provedení

Tyto vývěvy Vám můžeme také nabídnout v provedení ATEX, které může být použito do prostoru s nebezpečím výbuchu.

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

 

SUCHOBĚŽNÉ VÝVĚVY

SUCHOBĚŽNÉ VÝVĚVY (BEZOLEJOVÉ) 

Tento typ vývěv se řadí mezi rotační bezolejové vývěvy. Jsou chlazené vzduchem a používají se jak v přerušovaném, tak v trvalém provozu. Pracují na podobném principu jako rotační olejové vývěvy, ale fungují zcela bez maziva. Namísto kompozitových lamel těsněných olejem se v tomhle typu vývěv používají grafitové lamely. Další typy bezolejových vývěv jsou vývěvy zubové a šroubové. 

Princip fungování suchoběžné vývěvy:

Nasátý vzduch nejprve prochází přes integrovaný sací filtr. Excentricky uložený rotor se otáčí ve válci. Grafitové lamely se pohybují ve štěrbinách rotoru a odstředivou silou jsou tlačeny směrem ke statoru. Otěrem lamel o stator se snižuje tření a vývěva se těsní. Vytažená lamela zapříčiní uzavření prostoru mezi rotorem a statorem. Objem tohoto prostoru se v čase díky otáčení rotoru mění a tak dochází k nasávání, kompresi (stlačení) a výtlaku.

 Výhody suchoběžných (lamelových) vývěv:                                             Výkonnostní parametry vývěv: 

-  provoz absolutně bez oleje                                                                   - výkon: od 3m3/hod až do 500m3/hod. 

-  nízká četnost údržby                                                                             - příkon motoru: od 0,1kW až do 15kW

-  vývěvy lze použít jako kompresory pro aplikace vakuum / tlak            - max. dosažitelné vakuum: 100 mbar

 

 V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

OLEJOVÉ VÝVĚVY

OLEJOVÉ VÝVĚVY

Rotační olejové vývěvy jsou nejvíc rozšířeným typem vývěv. Používají se jak v přerušovaném, tak i v trvalém provozu. Moderní jednostupňové rotační olejové vývěvy mají integrovaný odlučovač olejové mlhy, který odstraňuje olej z vyfukovaného vzduchu, olej je následně vývěvou znovu použit.

 Princip fungování rotační olejové vývěvy:

 Excentricky uložený rotor ve válci je rozdělen lamelami na komory. Díky otáčení rotoru se zmenšuje objem komor mezi lamelami a dochází ke kompresi. Lamely se nachází ve drážkách rotoru a od statoru jsou těsněny olejem.

Výhody rotačních olejových vývěv:                                    Parametry rotačních olejových vývěv: 

- odolná konstrukce                                                           - výkon: od 3 m3/hod do 700m3/hod.

- energeticky úsporné                                                        - příkon: od 0,1kW do 15kW

-vakuum vhodné pro většinu aplikací                                - max. vakuum: 0,5 mbar abs. 

Pro plnění rotačních vývěv můžeme použít středně těžkých turbínových, kompresorových nebo motorových olejů. Olej by neměl obsahovat mnoho prachových částic, nesmí tvořit emulzi s vodou a musí být odolný proti kyslíku. Důležitým požadavkem na olej je, aby dobře tvořil tenkou vrstvu. Doporučujeme použít oleje navrhované výrobcem v manuálu. 

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

ZUBOVÉ A ŠROUBOVÉ VÝVĚVY

ZUBOVÉ A ŠROUBOVÉ VÝVĚVY

Šroubové vývěvy se používají tam, kde se jiné typy vývěv použít nedají. Jsou ideální pro chemický a farmaceutický průmysl a pracují bez oleje. Vývěvy můžou pracovat dokonce v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu, nebo mohou čerpat výbušné plyny. Obvykle jsou chlazené vodou. Díly, které přichází do kontaktu s médiem, se mohou povrchově upravovat, aby odolávaly chemikáliím.

 Princip fungování šroubové vývěvy:

 Uvnitř vývěvy se nacházejí dva šroubové rotory, které se otáčejí uvnitř válce. Pohyb je zajišťován velmi přesným převodovým ústrojím. Plyn je nasáván do prostoru mezi válcem a šroubem a potom je dopravován k výtlaku.

Výhody šroubových vývěv:                                                        Parametry šroubových a zubových vývěv: 

- jsou suchoběžné                                                                     - příkon: od 3,5kW do 55kW 

-mezi rotory a statorem není kontakt                                       - max. vakuum do 0,05 mbar 

-vysoké vakuum v jednostupňové vývěvě                                - možnost provedení ATEX vnější - zóna 1 a 2 

-protikorozní povrchové úpravy                                               - možnost provedení ATEX vnitřní - zóna 0, 1 nebo 2 

-téměř bezúdržbové

- možnost regulace frekvenčním měničem

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY

VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY

Vodokružné vývěvy pracují na vodokružném principu. Vývěva se skládá z válcovitého pouzdra, ve kterém se otáčí rotor s pevnými lopatkami. Rotace rotoru vytvoří centrifugální silou vakuum pomocí servisní kapaliny (voda). Komprese mezi lopatkami vtahuje plyn přes trysku do příslušné komory a vytlačuje plyn z vývěvy. Během provozu pumpy musí být dodáno dostatečné množství servisní kapaliny, aby vývěva pracovala v požadovaném výkonu podtlaku a zároveň, aby jí kapalina ochladila.

Vodokružné vývěvy se používají v těch nejnáročnějších aplikacích. Jsou to nejvíc odolné průmyslové vývěvy vůči nasání nečistot. Mohou čerpat i výbušné plyny nebo být nasazeny v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX). Vývěvy jsou chlazené protékající vodou.  Jsou zejména používány tam, kde je možné s nasávaným plynem nasát do servisního okruhu i vodu nebo jiný kondenzát, a v případech kdy je potřeba dosáhnout vysokého a trvalého vakua.

Výhody vodokružných vývěv:                                                             Parametry vodokružných vývěv: 

- vysoce odolné vůči nečistotám                                                        - příkon od 0,75kW do 680kW

- robustní a odolné                                                                             - max. výkon vakua: do 33 mbar 

- bez potřeby častého servisu 

- možnost celonerezového provedení

- možnost ATEX provedení

  V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

 

LINEÁRNÍ PÍSTOVÉ A MEMBRÁNOVÉ VÝVĚVY

Lineární pístové vývěvy

Použití vývěv:

- Lineární pístové vývěvy se využívají pro zdravotnické, laboratorní a průmyslové účely.

Výhody vývěv:

- jsou kompaktní a lehké
- snadná a minimální údržba
- dlouhá životnost
- jednoduchá instalace
- čistý bezolejový provoz
- velmi nízká hladina hlučnosti
- nízká spotřeba elektrické energie

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

 

ROOTSOVY VÝVĚVY

Rootsovy vývěvy mají dvě speciálně tvarované rotační písty. Osy rotací pístů jsou rovnoběžné a speciální cykloidní tvar jejich průřezu zajišťuje, že se vzájemně doplňují v každé poloze. Písty jsou navzájem spojeny převodem umožňující jejich rotaci v oválném tělese vývěvy v opačných směrech.

Rootsova vývěva je ideální pro vytváření velkého průtoku při přetlaku do +1bar nebo podtlaku -0,8bar.

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

DEPRESORY

Olejové vstřikovací mazací lamelové kompresory a elektropresory jsou speciálně konstruované pro plnění odstředivých čerpadel.

Používá se především ve stavebnictví.
 

V případě, že budete mít zájem o bližší informace, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám vypracujeme orientační cenovou nabídku.

Kontaktujte nás