Tyto jednostupňové rotační olejové vývěvy s lopatkami jsou opatřeny EEC motory, přímo připojenými k pumpě přes flexibilní spojku. Vývěvy jsou opatřeny odstředivým rotorem, olejovým zásobníkem, odlučovačem oleje a zpětnou klapkou, která zabraňuje vniknutí oleje do potrubí při zastavení pumpy. Vývěvy mají jednoduchou konstrukci pro snadnější provádění běžných kontrol a oprav.

Galerie