Vývěva funguje na principu lineárního pístu, který je usazen mezi dvěma cívkami. Přes píst se plynné médium nasává do vývěvy.

Galerie