Jedná se o sestavu vhodné kompreosorvé jednotky, spojky nebo převodu přes klínové řemeny, základového rámu, filtrace, zpětné klapky, měřících přístrojů a regulace čidla, elektroinstalace stanic a rozvaděče.

Celou stanici navrhujeme dle zadání investora a s ohledem na potřeby technologie a dle ekologických norem.

Nabízíme speciální kompresorové jednotky dle technického řešení a výkonů pro tlaky:

až 6,0 barů - VODOKRUŽNÉ KOMPRESORY
až 1,3 barů - LOPATKOVÉ KOMPRESORY
až 2 bary - ZUBOVÉ KOMPRESORY

SUCHOBĚŽNÉ A BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY

Kompresory Haug Kompressoren jsou převážně určené ke zpracování a stláčení všech dostupných nebezpečných plynů a to i do vysokých hodnot tlaku - 200bar. Jedná se o bezmazé bezolejové kompresory dodávané samostatně i jako celé kompresorové stanice včetně ovládacích rozvaděčů.

Také do prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX certifikace.

Kontaktujte nás