Míchadla CRI-MAN mají na hřídeli od motoru nasazenou vrtuli, která má za účinek rozmíchat médium, ve kterém je toto míchadlo ponořeno.

Také do prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX certifikace.