Ve dnech 13. - 17.9. 2010 jsme se zúčastnili 52. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jako vystavovatelé. Naši expozici jste mohli navštívit v pavilonu C na stánku č. 30.

Vývěvy a dmychadla na našem stánku

Na našem stánku byly vystaveny speciální vakuové stanice OCS s uzavřeným pracovním a chladícím okruhem, stanice CHEMVAC s otevřeným pracovním a chadícím okruhem, vodokružné vývěvy a dmychadla.