Ve dnech 3. - 5.5. 2011 jsme se zúčastnili veletrhu FOR WASTE & CLEANING, který se konal na výstavišti v Praze v Letňanech.

Zařízení pro bioplynové stanice na našem stánku

Na veletrhu jsme byli umístěni v oboru - Výroba bioplynu. Zde jsme Vám rádi ukázali stroje a příslušenství pro přepravování půdy v bioplynových nádržích. Hlavní produkty použité do těchto nádrží jsou:

Čerpadla - jsou ponorná a venkovní a používají se, aby míchala primární nádrž a/nebo mixovala přes trysky uvnitř v nádrži.

Ponorná míchadla - se používají ve vyhnívacích nádržích na míchání a homogenizaci substrátů. To zvyšuje výkon nádrže a zabraňuje usazování pevných látek na dně. 

Separátory - se používají k oddělování pevných a kapalných částí z anaerobních fermentačních procesů.      

Na našem stánku jste mohli vidět všechny tyto stroje, ukázky instalaci na bioplynových stanicích po celém světě a animaci celého výrobního procesu bioplynu.